Zespół Szkół w Polkowicach

W Polkowicach znajduje się jedna szkoła ponadgimnazjalna. Tworzą go: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, technikum ekonomiczne i Policealne Studium Technik Informatycznych. Otwarto ją 14 września 1992 roku. Obiekt jest bardzo dobrze wyposażony. W skład Zespołu Szkół wchodzą obiekty sportowe, boisko i Aula Forum.

Powrót